REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

STANKA VRAZA 4
42000 VARAŽDIN
TEL: 042/394-000
FAX: 042/394-215


Zgrada ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji

Poštovani građani,

            želimo Vam dobrodošlicu na Internet stranicu Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji. Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji je državno tijelo ustrojeno za obavljanje poslova državne uprave u upravnim područjima iz djelokruga rada na području Varaždinske županije.

            Ured državne uprave građanima i pravnim osobama daje podatke, obavijesti i upute, te im pruža stručnu pomoć u poslovima iz svog djelokruga.

            U skladu s naprijed navedenim, ovim putem dajemo Vam osnovne informacija o Uredu, pregled unutarnjeg ustrojstva, zatim pregled upravnih, neupravnih i drugih stručnih poslova iz djelokruga pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, te upute za pokretanje postupaka za ostvarivanje određenih prava.

            Idejna osnova projekta reforme javne uprave je moderna, stručna, odgovorna i fleksibilna državna uprava koja će prije svega biti dostupna svima. Slijedom toga želja nam je da Vi svoja prava zajamčena Ustavom i zakonima ostvarite na što brži i jednostavniji način, te da usluge koje pružamo Vama budu kvalitetne, a što je nama krajnji cilj.

          Predstojnica
Ljerka Jović-Mikor, dipl.iurAktualnosti

Datum
Opis
16.04.2014.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave zaštićenih obrazaca

Dokumentacija za izradu ponude

Troškovnik

15.04.2014.

JAVNA NABAVA
NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM
Ovim putem objavljujemo novu verziju dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javna nabave prirodnog plina pod brojem objave 2014/S 002-0018925.
Izmjena dokumentacije se sastoji samo u korekciji formule za izračun ukupne vrijednosti u “Troškovniku”. Kod izrade ponude molimo koristite korigirani “Troškovnik”.

S poštovanjem,

Odgovorne osobe naručitelja
UDU Varaždinske županije

09.04.2014.

Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2014. godine
donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača (,,Narodne novine", broj
144/12) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji daje

OBJAVU BIRAČIMA

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. više...

09.04.2014.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM

Dokumentacija za nadmetanje

09.04.2014.

Skladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka USRH) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

Izjave o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi

09.04.2014.

Skladno članku 21. stavak 2.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/2011) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

08.04.2014.

Temeljem odredaba Zakona o sustavu državne uprave, Zakona o javnoj nabavi i Zakona o proračunu, Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

PROCEDURE U POSTUPKU NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA

Odluka o provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Procedura stvaranja obveza za koju se provodi postupak javne nabave

Procedura stvaranja obveza za koje se ne provodi postupak javne nabave

Procedura zaprimanja, provjere računa te plaćanja po računima

08.04.2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 143/13), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

07.04.2014.

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

01.04.2014.

IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 2014.

Glasovanje državljana drugih država članica EU

Obrasci:
- Zahtjev za aktivnu registraciju
- Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta
- Zahtjev za prethodnu registraciju
- Zahtjev za privremeni upis
- Odustanak od aktivne registracije
- Odustanak od prethodne registracije
- Odustanak od privremenog upisa

24.03.2014.

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 18. ožujka 2014. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave, a objavljena je u "Narodnim novinama", broj 36/14 od 21. ožujka 2014. godine.

Za dan održavanja izbora određena je

nedjelja, 25. svibnja 2014. godine

više...

11.03.2014.

Poštovani građani,

Obavještavamo vas da je Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, Nehruov trg 38, ovlaštena za pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.
Na području Varaždinske županije ovlašteni pružatelj u ime Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana je BILJANA ČAMOVSKI, dipl.iur. iz Varaždina, Stanka Vraza 19.

14.02.2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

PLAN NABAVE ZA 2014.GODINU

13.01.2014.

Temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst i 94/13.) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva ("Narodne novine" broj 55/11), Služba za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

PLAN UPISA
u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2014./2015. na području Varaždinske županije

09.01.2014.

Na temelju članka 21. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne
novine" br. 40/12, 51/12 i 90/13) način planiranja poslova Ureda vrši se utvrđivanjem godišnjeg plana rada. Godišnji plan rada za 2014. godinu donosi predstojnica Ureda.

04.12.2013.

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA KOJE SE ODNOSI NA RASPISIVANJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE GORNJI KNEGINEC

29.11.2013.

RJEŠENJE O ZAKLUČIVANJU POPISA BIRAČA KOJE SE ODNOSI NA RASPISIVANJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE GORNJI KNEGINEC

11.11.2013.

OBJAVA BIRAČIMA - ODLUKA O RASPISIVANJU DRŽAVNOG REFERENDUMA U NEDJELJU, 1. PROSINCA 2013.

OBAVIJEST BIRAČIMA - podnošenje zahtjeva kod nadležnih službenika za vođenje popisa birača Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji.

Svi obrasci koje trebate za podnošenje zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu i aktivnu registraciju, nalaze se ovdje.

08.11.2013.

RASPISIVANJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE GORNJI KNEGINEC

OBJAVA

18.10.2013.

RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE JALŽABET

01.10.2013.

RASPISIVANJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE JALŽABET

OBJAVA

03.09.2013.

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. godine (Narodne novine broj 32/2011), a u skladu s člankom 20. stavak 1. točka 4.  Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/2003, 144/2010,38/2011 i 77/2011) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/2011) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, OIB: 67890761794 objavljuje:

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

07.06.2013. UTVRĐENI DATUMI ODRŽAVANJA KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA GRADSKIH/OPĆINSKIH VIJEĆA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
28.05.2013.

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. godine (Narodne novine broj 32/2011), a u skladu s člankom 20. stavak 1. točka 4.  Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/2003, 144/2010,38/2011 i 77/2011) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/2011) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, OIB:67890761794 objavljuje:

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

13.05.2013.

RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA OPĆINE/GRADA

MARUŠEVEC, BERETINEC, SRAČINEC, CESTICA, IVANEC, BEDNJA, SVETI ĐURĐ, MALI BUKOVEC, VELIKI BUKOVEC, MARTIJANEC, VARAŽDINSKE TOPLICE, BREZNIČKI HUM, PETRIJANEC

10.05.2013. JAVNI POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
10.05.2013.

OBJAVA PLANA PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI ZA 2013. GODINU

10.05.2013.

OBAVIJEST  BIRAČIMA

            Sukladno Odluci o obvezi rada Ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 52/13) Vlade Republike Hrvatske od 02. svibnja 2013. godine, službenici ovlašteni za vođenje popisa birača Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji raditi će za građane radi izdavanja potvrda za glasovanje hrvatskih državljana koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača po članku 57. stavku 1. Zakona o registru birača (npr. za osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice)

na dan 18. svibnja 2013. godine (subota) u vremenu od 8:00 do 16:00 sati

29.04.2013.

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. godine (Narodne novine broj 32/2011), a u skladu s člankom 20. stavak 1. točka 4.  Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/2003, 144/2010,38/2011 i 77/2011) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/2011) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, OIB:67890761794 objavljuje:

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

19.04.2013.

OBJAVA BIRAČIMA

Ivanec, Ispravak objave za grad Ivanec, Bednja, Breznički Hum, Var.Toplice , Veliki Bukovec, Sv.Đurđ, Sračinec, Petrijanec, Mali Bukovec, Cestica, Martijanec, Beretinec, Maruševec

18.04.2013.

LOKALNI IZBORI

OBJAVA

RASPIS

22.03.2013.

Ministarstvo uprave u suradnji s  Službom za odnose s javnošću VRH i Državnim izbornim povjerenstvom  izradilo je video spotove u cilju  informiranja i educiranja građana o provjeri u popisima birača i o samom izbornom procesu za predstojeće izbore članova u Europski parlament.

Video je na stranicama ministarstva uprave - ovdje

06.03.2013.

OBJAVA

IZMJENE KONSOLIDIRANOG PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

05.03.2013.

OBJAVA BIRAČIMA

Raspis izbora za zastupnike za Europski parlament

05.02.2013.

ODLUKA

o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje stvarivanja prava na pristup informacijama (službenika za informiranje)

05.02.2013.

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11) po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi:

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

KONSOLIDIRANI PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

KONSOLIDIRANI PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

29.11.2012.

PODACI O ŠTRAJKU

Podaci o štrajku osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova:

- do 11 sati

A) PODACI O BROJU ŠKOLA

B) PODACI O RADNICIMA U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA

C) PODACI O RADNICIMA U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

- do 15 sati

A) PODACI O BROJU ŠKOLA

B) PODACI O RADNICIMA U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA

C) PODACI O RADNICIMA U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

02.07.2012.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2, od 17. ožujka 2011. ("Narodne novine" broj 32/2011) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA AZOP

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

25.04.2012.

Sukladno članku 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi objavljujemo Izmjenu plana javne nabave za 2012. godinu.

17.04.2012.

Objava za uvid u popis birača za članove vijeća mjesnih odbora općine Trnovec Bartolovečki.

02.04.2012.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2, od 17. ožujka 2011. ("Narodne novine" broj 32/2011) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA.

Dodatak

23.03.2012.

Sukladno članku 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi objavljujemo Plan javne nabave za 2012. godinu.

01.03.2012.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi objavljujemo Izjave o nepostojanju sukoba interesa.

  Sukladno članku 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" broj 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji je imenovao službenicu za zaštitu osobnih podataka. Službenica za zaštitu osobnih podataka je Andrejana Šantek, telefon: 042/394-124, e-mail: pravna@uduvz.hr ili zajednicki.poslovi@uduvz.hr , broj faksa: 042/394-215.
 

Poštovani građani,

U odnosu prema vama kao strankama, državni službenici su dužni postupati po pravilima dobrog ponašanja utvrđenih Etičkim kodeksom državnih službenika.

Svako odstupanje u ponašanju državnih službenika od navedenih pravila mogu se prijaviti povjereniku za etiku pisanim putem na adresu: Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Povjerenik za etiku, Stanka Vraza 4 ili na telefon broj 394-124 - Andrejana Šantek, dipl.iur, e-mail adresa: pravna@uduvz.hr .

Etički kodeks državnih službenika i namještenika ("Narodne novine" br. 40/11 i 13/12).

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove