REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

STANKA VRAZA 4
42000 VARAŽDIN
TEL: 042/394-000
FAX: 042/394-215


 

Poštovane/i,

 

želimo Vam dobrodošlicu na mrežnu stranicu Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji. Obavještavamo Vas da temeljem Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19.) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji prestaje s radom 31. prosinca 2019. godine, a svi poslovi koje je do sada obavljao ovaj Ured (osim poslova upravne inspekcije i sportske inspekcije te nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se nadalje obavljati u sklopu središnjih tijela državne uprave) povjeravaju se upravnim odjelima Varaždinske županije koji će ih bez prekida nastaviti obavljati od 1. siječnja 2020. godine.

 

Predstojnik
Miljenko Plukavec


Aktualnosti

Datum
Opis
30.12.2019.

JAVNI POZIV
 
za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini
    sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

            Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje

02.12.2019.

Sukladno članku 28.stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
02.12.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 02.12.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

29.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 29.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

28.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 28.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

28.11.2019.

Na temelju članka 15.stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi:

III. IZMJENU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU
27.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 27.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

26.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 26.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

25.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 25.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

22.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 22.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

22.11.2019.

Vlada Republike Hrvatske je dana 14. studenog 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

Izbori će se održati u nedjelju 22. prosinca 2019. godine

OBJAVA BIRAČIMA

OBAVIJEST BIRAČIMA
Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu prebivališta u:
Adresar za Varaždinsku županiju
Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u Registru birača istječe u srijedu 11. prosinca 2019. godine, a zahtjevi se mogu podnositi:
 svakog radnog dana (pon-pet) u vremenu od 7:15 do 14:30 sati,
u subotu 7. prosinca 2019. od 8:00 do 14:00 sati,
u srijedu 11. prosinca 2019. od 7:15 do 16:00 sati.

Obrasci:
- ZAHTJEV ZA AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA
- ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE
- ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE
- ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRIVREMENOG UPISA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA
- ZAHTJEV ZA PRIVREMENI UPIS IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA
- ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE
- ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE
- ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRIVREMENOG UPISA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

21.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 21.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

20.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 20.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

19.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 19.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

12.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 12.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

06.11.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 06.11.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

05.11.2019.

Sukladno članku 28.stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
31.10.2019.

Na temelju članka 15.stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi:

II. IZMJENU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU
23.10.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 23.10.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

21.10.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 21.10.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 14:00 SATI

11.10.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 11.10.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 15:00 SATI
- PODACI PRIKUPLJENI DO 10:00 SATI

10.10.2019.

PODACI O RADU ZA VRIJEME ŠTRAJKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKOM DOMU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI DANA 10.10.2019. GODINE
- PODACI PRIKUPLJENI DO 15:00 SATI
- PODACI PRIKUPLJENI DO 10:00 SATI

10.09.2019.

E V I D E N C I J A

ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODOSNO RADNICIMA NA NEODREĐEO NEPUNO RADNO VRIJEME U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA VARAŽDISKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD. 2019/2020

ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODOSNO RADNICIMA NA NEODREĐEO NEPUNO RADNO VRIJEME U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA VARAŽDISKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD. 2019/2020

14.08.2019.

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

02.08.2019.

Sukladno članku 28.stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

IZMJENA REGISTRA UGOVORA

17.07.2019.

IZMJENA LISTE PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA ZA 2019. GODINU

Izvršna je s datumom 26. srpnja 2019. godine

17.07.2019.

Sukladno članku 28.stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

IZMJENA REGISTRA UGOVORA

10.07.2019. Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ("Narodne novine" broj: 100/11) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 131-01/19-01/2, URBROJ: 515-03-01-02/6-19-2 od 14. siječnja 2019. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/19-01/1, URBROJ: 513-05-01-19-2 od 4. veljače 2019. godine, predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi
PLAN PRIJMA
NA STRUCNO OSPOSOBLJAVANJEBEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
04.07.2019.

OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

02.07.2019.

Na temelju članka 15.stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi:

I. IZMJENU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU
30.05.2019.

Na temelju članka 77, stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011,12/2013, Odluka USRH, 93/2016 i 104/2016) te članka 10. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i 85/2015), kao i odredbi Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/2015),
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018.

18.04.2019.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

11.04.2019.

OBJAVA BIRAČIMA

Gradsko vijeće Grada Lepoglave donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Lepoglave.

Izbori će se održati u

nedjelju 12. svibnja 2019.godine

Rješenje o zaključivanju popisa birača za izbore članova mjesnih odbora

04.04.2019.

OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 5. svibnja 2019. godine

OBAVIJEST BIRAČIMA

01.04.2019.

OBJAVA BIRAČIMA

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Varaždina.

Izbori će se održati

u nedjelju 5. svibnja 2019.godine

Rješenje o zaključivanju popisa birača za izbore članova mjesnih odbora

28.03.2019.

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 25.ožujka 2019.godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Izbori će se održati u nedjelju 26.svibnja 2019.godine

OBJAVA BIRAČIMA

OBAVIJEST BIRAČIMA

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu prebivališta u:

              Tabela sa podacima za kontakt za Varaždinsku županiju
Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe u srijedu 15. svibnja 2019. godine, a zahtjevi se mogu podnositi:

                  svakog radnog dana u vremenu od 7,15 do 14,30 sati,
            subotu 11. svibnja 2019.godine od 8,00 do 14,00 sati,
            srijedu 15. svibnja 2019.godine  od 7,15 do 16,00 sati.

Obrasci

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALISTA

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRIVREMENOG UPISA

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRIVREMENOG UPISA

ZAHTJEV ZA PRIVREMENI UPIS

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

22.03.2019.

LISTA PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE na potpomognutim područjima za 2019. godinu izvršna je sa danom 22. ožujka 2019. godine

15.03.2019.

Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

12.03.2019.

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavaje za 2019. godinu

25.02.2019.

HR informacije Europske Komisije o korištenju višejezičnih obrazaca ( rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrda o slobodnom bračnom statusu, potvrda o životnom partnerstvu)

 

20.02.2019.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

05.02.2019.

RJEŠENJE

o prijmu u državnu službu na radno mjesto višeg upravnog inspektora

05.02.2019.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013 i 85/2015) i članka 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine", broj 3/2015, 93/2015, 2/2017 i 3/2018) objavljujemo:

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

25.01.2019.

RJEŠENJE

o prijmu u državnu službu na radno mjesto samostalnog upravnog referenta

23.01.2019.

JAVNA NABAVA

POJAŠNJENJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

u postupku nabave usluge čišćenja i održavanja uredskih prostorija, evidencijski broj nabave. 10-JN/19

21.01.2019.

Temeljem odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o upravnoj inspekciji ("Narodne novine"
broj 15/2018.), uz prethodnu suglasnost ministra uprave, KLASA: 043-01/18-01/23, URBROJ: 515-08-0217-19-2 od 3. siječnja 2019. godine, predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

PLAN RADA UPRAVNE INSPEKCIJE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU
17.01.2019.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

u postupku nabave usluga čišćenja i održavanja uredskih prostorija

Troškovnik

16.01.2019.

Na temelju članka 15.stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017), predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU
10.01.2019.

PLAN UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA 2019-2020. GODINU I UPISNA PODRUČJA

04.01.2019.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

04.01.2019.

OBAVIJEST
 O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Obavijest o testiranju - viši upravni inspektor

Obavijest o testiranju - samostalni upravni referent

31.12.2018.

GODIŠNJI PLAN RADA
UREDA DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
  ZA 2019. GODINU

PRORAČUN
UREDA DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
  ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

21.12.2018.

JAVNI POZIV
 
za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini
    sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

            Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje

19.12.2018.

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji 

            SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
            Odjel za besplatnu pravnu pomoć i nadzor

Viši upravni inspektor ureda - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Obavijest i upute o testiranju

17.12.2018.

JAVNA NABAVA
Temeljem Zakona o javnoj nabavi  i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave računalne opreme
Natječajna dokumantacija:

 1. Troškovnik (excel tablica)
Ponudbeni list i Izjava o nekažnjavanju
12.12.2018.

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji 

            SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
            Odjel za besplatnu pravnu pomoć i nadzor

Samostalni upravni referent za nadzor akata i pravne poslove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Obavijest i upute o testiranju

10.12.2018.

Na temelju članka 15.stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi:

III. IZMJENU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU
07.12.2018.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

12.10.2018.

RJEŠENJE O PRIJAMU U DRŽAVNU SLUŽBU

za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto

 1. Stručni referent za poslove pisarnice u Službi za zajedničke poslove

više o obavijesti

11.09.2018.

OBAVIJEST
 O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Naziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu javnog natječaja Ureda
državne uprave u Varaždinskoj županiji

Pozivamo na testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj  koji/je ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog 22. kolovoza 2018. godine u „Narodnim novinama“,  na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji  i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto

 1. Stručni referent za poslove pisarnice u Službi za zajedničke poslove koji  ispunjavaju formalne uvjete natječaja

o b a v j e š t a v a j u    s e

Pisano testiranje za prijavljene kandidate održati  će se dana 20. rujna 2018. godine u zgradi Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji u Varaždinu,  Stanka Vraza 4 (vodotoranj) X kat. s početkom u 8,30 sati.

više o obavijesti

07.09.2018.

E V I D E N C I J A

ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODOSNO RADNICIMA NA NEODREĐEO NEPUNO RADNO VRIJEME U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA VARAŽDISKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD. 2018/2019

ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODOSNO RADNICIMA NA NEODREĐEO NEPUNO RADNO VRIJEME U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA VARAŽDISKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD. 2018/2019

05.09.2018.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

22.08.2018.

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

            SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
            Odjel za ljudske potencijale i poslove pisarnice

1. Stručni referent za poslove pisarnice1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Dodatni podaci javnom natječaju

24.07.2018.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

15.06.2018.

Na temelju članka 15. stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

Izmjenu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
29.05.2018.

Na temelju članka 15.stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi:

II. IZMJENU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU
29.05.2018.

Na temelju članka 77, stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011,12/2013Odluka USRH, 93/2016 i 104/2016) te članka 10. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i 85/2015), kao i odredbi Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/2015), Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU
25.05.2018.

Temeljem članka 57. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/2011, 12/2013, Odluka USRH 93/2016 i 104/2016), sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („ Narodne novine“, broj 42/18) predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi:

PRAVILNIK
O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

16.05.2018.

Na temelju članaka 55. i 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 150/11., 12/13.,93/16, i 104/16.) i članka 15. stavaka 1. i 2. Etičkog kodeksa državnih službenika ('Narodne novine" br. 40/11. i 13/12.), predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi
ODLUKU

o imenovanju povjerenice za etiku u Uredu dtžrvne uprave u Varaždinskoj županiji
08.05.2018.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

25.04.2018.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

19.04.2018.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

16.04.2018.

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće nagrađevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 201. godinu (članak 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/1) izvršna je s danom 11. travnja 2018. godine

12.04.2018.

Na temelju članka 15.stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi:

I. IZMJENU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

26.03.2018.

LISTA PRVENSTVA

za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2018. godinu

izvršna je s danom 11. travnja 2018. godine

05.03.2018.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varždinskoj županiji objavljuje

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

06.02.2018.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013 i 85/2015) i članka 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" , broj 3/2015, 93/2015, 2/2017 i 3/2018) objavljujemo:

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

23.01.2018.

JAVNA NABAVA
Temeljem Zakona o javnoj nabavi  i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje
dopunu Troškovnika
u postupku nabave usluga čišćenja i održavanja uredskih prostorija

Dopuna se odnosi na razdoblje izvršenja usluge za koje se odnosi ukupna ponuđena cijena.
18.01.2018.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

IZMJENU REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

16.01.2018.

RJEŠENJE

Sunčana Habek, diplomirana sociologinja, prima se u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji na radno mjesto samostalne upravne referentice za matičarstvo i osobna stanja građana

16.01.2018.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

u postupku nabave usluga čišćenja i održavanja uredskih prostorija

Troškovnik

11.01.2018.

Na temelju članka 15.stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017), predstojnica ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

11.01.2018.

Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2018. godinu

08.01.2018.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i 85/2015) i članku 8. Pravilnika o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 83/2014,124/2015) objavljuju se:

Godišnji plan rada za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

03.01.2018.

PLAN UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA 2018-2019. GODINU

03.01.2018.

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU

            SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
            Odjel za matičarstvo i osobna stanja građana

 1. Samostalni upravni referent za matičarstvo i osobna stanja građana1 izvršitelj/ica

na neodređeno vrijeme

Dodatni podaci javnom natječaju

15.12.2017.

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

            SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
            Odjel za matičarstvo i osobna stanja građana

 1. Samostalni upravni referent za matičarstvo i osobna stanja građana1 izvršitelj/ica

na neodređeno vrijeme

Dodatni podaci javnom natječaju

22.11.2017.

JAVNA NABAVA
Temeljem Zakona o javnoj nabavi  i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave računalne opreme

Troškovnik (excel tablica)
21.11.2017.

Na temelju članka 15. stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

NOVI PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

22.09.2017.

Rješenje o zaključivanju popisa birača za dopunske izbore za romsku nacionalnu manjinu za područje Općine Petrijanec

22.09.2017.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

20.09.2017.

JAVNA NABAVA
Temeljem Zakona o javnoj nabavi  i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave telekomunikacijskih usluga

Prilozi uz ponudu
13.09.2017.

Na temelju članka 15. stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

IV. IZMJENU I DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

01.09.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine donijela je
Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine za:

- Općinsko vijeće Općine Petrijanec - 1 predstavnik romske nacionalne manjine

24.08.2017.

RIJEŠENJE

o prijemu u državnu službu

22.08.2017.

E V I D E N C I J A

ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODOSNO RADNICIMA NA NEODREĐEO NEPUNO RADNO VRIJEME U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA VARAŽDISKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD. 2017/2018

ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODOSNO RADNICIMA NA NEODREĐEO NEPUNO RADNO VRIJEME U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA VARAŽDISKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD. 2017/2018

22.08.2017.

ODLUKA

o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka

21.07.2017.

POZIV NA TESTIRANJE
ISPOSTAVA LUDBREG:
Radno mjesto:

 1. Viši upravni referent za osobna stanja građana i udruge1 izvršitelj

dodatni podaci

20.07.2017.

Na temelju članka 15. stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

03.07.2017.

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od najviše godinu dana
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji 

            ISPOSTAVA LUDBREG:
            Radno mjesto:

 1. Viši upravni referent za osobna stanja građana i udruge1 izvršitelj

na određeno vrijeme od najviše godinu dana

30.06.2017.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

19.06.2017.

Na temelju članka 15. stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

13.06.2017.

Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Varaždinskoj  županiji za 2017. godinu, KLASA: 112-01/17-01/3, URBROJ: 2186-01-17-5 od  25. travnja 2017. godine, Ured državne u Varaždinskoj  županiji raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

07.06.2017.

OBAVIJEST
 O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Naziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu oglasa Ureda
državne uprave u Varaždinskoj županiji

Pozivamo na testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na oglas koji/je ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka oglasa  objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ureda državne uprave u Varaždinske županije  i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 27. travnja  2017. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji na određeno vrijeme na službeničko mjesto

 1. viši upravni referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata  u Službi za društvene djelatnosti,
 2. administrativni referent  u Ispostavi Ivanec, a ispunjavaju formalne uvjete natječaja

o b a v j e š t a v a j u    s e

Pisano testiranje za prijavljene kandidate pod točkom 1.  održati  će se dana 13. lipnja 2017. godine u zgradi Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji u Varaždinu,  Stanka Vraza 4 (vodotoranj) X kat. s početkom u 8,30 sati,
a za kandidate pod točkom 2. održati  će se dana 14. lipnja 2017. godine u zgradi Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji u Varaždinu,  Stanka Vraza 4 (vodotoranj) X kat. s početkom u 9,30 sati,

više o oglasu

dodatni podaci

31.05.2017.

Na temelju članka 77, stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011,12/2013Odluka USRH, 93/2016 i 104/2016) te članka 10. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i 85/2015), kao i odredbi Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/2015), Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU

17.05.2017.

Na temelju članka 15. stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

12.05.2017.

R J E Š E NJ E

O zaključivanju popisa birača

Općine: Breznički Hum, Cestica, Ljubeščica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec

Gradovi: Ivanec, Varaždinske Toplice

04.05.2017.

Sukladno članku 11. Zakona o o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i 85/2015)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE i obrazloženje

I

OBRAZAC

sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

27.04.2017.

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

1. Viši upravni referent za hrvatske branitelje iz domovinskog rata - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

2. administrativni referent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

više ...

21.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijela je

 • Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave i
 • Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike,  gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

 Izbori će se održati u nedjelju 21. svibnja 2017. godine.

više ...

21.04.2017.

OBAVIJEST BIRAČIMA

o mogućnosti podnošenja Zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka u Registru birača

više ...

26.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Sračinec od 13. travnja 2017. godine koja je stupila na snagu 20. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sračinec

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

26.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 09. ožujka 2017. godine koja je stupila na snagu 20. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Petrijanec

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

25.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Gradskog vijeća Grada Ivanca od 6. travnja 2017. godine koja je stupila na snagu 20. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ivanca

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

25.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Maruševec od 13. travnja 2017. godine koja je stupila na snagu 20. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Maruševec

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

24.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec od 17. travnja 2017. godine koja je stupila na snagu 20. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mali Bukovec

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

24.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđod 31. ožujka 2017. godine koja je stupila na snagu 14. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Đurđ

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

21.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Varaždinske Toplice od 14. travnja 2017. godine koja je stupila na snagu 20. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinske Toplice

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

21.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Ljubešćica od 13. ožujka 2017. godine koja je stupila na snagu 20. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ljubešćica

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

21.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Martijanec od 20. ožujka 2017. godine koja je stupila na snagu 21. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Martijanec

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

21.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec od 11. trevnja 2017. godine koja je stupila na snagu 20. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Veliki Bukovec

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

21.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Breznički Hum od 11. trevnja 2017. godine koja je stupila na snagu 13. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznički Hum

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

više ...

21.04.2017.

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2017. godinu (članak 12. a Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) izvršna je s danom 13. travnja 2017. godine

13.04.2017.

OBAVIJEST O TESTIRANJU
ZA POSTUPAK PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU
U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI 

Naziv tijela koje provodi testiranje:  Komisija za provedbu javnog natječaja Ureda državne uprave
u Varaždinskoj županiji

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 23/17 od 15. ožujka 2017. godine.

Sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 74/10, 142/11 i 53/12) kandidati prijavljeni za radno mjesto:

            „upravni/a savjetnik/ca za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata“
u Službi za društvene djelatnosti

a ispunjavaju formalne uvjete natječaja

o b a v j e š t a v a j u   s e

          da će se testiranje održati dana 19. travnja 2017. godine (srijeda), s početkom u 8,30 sati, u zgradi  Ureda  državne  uprave  u  Varaždinskoj  županiji  u  Varaždinu,  Stanka  Vraza 4 (vodotoranj) - X  kat.

Obavijest o testiranju

Dodatni podaci o javnom natječaju

12.04.2017.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

04.04.2017.

OBJAVA BIRAČIMA

za izbore članova mjesnih odbora na području Općine Cestica

28.03.2017.

LISTA PRVENSTVA

za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2017. godinu

izvršna je s danom 13. travnja 2017. godine

15.03.2017.

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni/a savjetnik/ca  za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata – 1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme

06.03.2017.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE
1. Informatičkih potrepština
- Poziv i upute za izradu ponude
- Troškovnik
(ispravak od 15.03.2017)
2. Zaštićenih obrazaca
-  Poziv i upute za izradu ponude
- Troškovnik

Izjave o nepostojanju sukoba interesa
03.03.2017.

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Naziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu javnog natječaja Ureda
državne uprave u Varaždinskoj županiji

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj  2/17 od  4. siječnja  2017. godine

            Sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“,  br. 74/10, 142/11 i 53/12) kandidati prijavljeni za radno mjesta:

 1. stručni referent za poslove pisarnice  u Službi za zajedničke poslove,
 2. stručni referent za poslove pisarnice u Ispostavi Ivanec, a ispunjavaju formalne uvjete natječaja

o b a v j e š t a v a j u    s e

- da će se testiranje za prijavljene kandidate održati dana  10. ožujka 2017. godine u zgradi Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji u Varaždinu,  Stanka Vraza 4 (vodotoranj) X. kat s početkom u 8,30 sati i to kandidati čije prezime počinje sa slovom A do slova L, a za kandidate od početnog slova prezime slova M do Ž istog dana (10. ožujka 2017. godine) s početkom u  10,00 sati.

            Kandidati koji  su zadovoljili na testiranju pristupiti će razgovoru s komisijom (intervju) istog dana.
Testiranju mogu pristupiti kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  propisane javnim natječajem. 
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu  dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj.
Na web stranici www.uduvz.hr Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljen je opis poslova i zadaća, podaci o načinu testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.
Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Dodatne informacije

02.03.2017.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 143/13), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

 

21.02.2017.

Sukladno članku 28. stavku 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

 

03.02.2017.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/2013 i 85/2015) i članka 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/2015,93/2015, 35/2015 i 2/2017) objavljujemo

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2016. godinu.

19.01.2017.

Na temelju članka 15. stavak 3. i članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13 OUSRH, 93/2016 i 104/2016), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PROCEDURE STVARANJA OBVEZA BEZ POSTUPKA JAVNE NABAVE
PROCEDURE STVARANJA OBVEZA KROZ POSTUPAK JAVNE NABAVE

10.01.2017.

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA

za stambeno zbrinjavanje za 2017. godinu.

09.01.2017.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013) i članka 8. Pravilnika o središnjem katalogu službenih dokumenata RH (Narodne novine br. 83/2014) Ured državne uprave u varaždinskoj županiji objavljuje

PRORAČUN UREDA ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

09.01.2017.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine ,broj 25/2013 i 85/2015) i članka 8. Pravilnika o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine , broj 83/2014 i 124/15)

Godišnji plan rada za 2017. godinu donosi predstojnica Ureda.

04.01.2017.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim  službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15) te članka 2.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine"  br. 74/10, 142/11 i 53/12) i temeljem  Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave o stručne službe i urede  Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“  broj 82/16), Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji raspisuje 

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji 

1. Služba za zajedničke poslove

Stručni referent za poslove pisarnice  - 1  izvršitelj na neodređeno vrijeme

            Stručni uvjeti:  - SSS upravne, birotehničke, tehničke ili ekonomske  struke ili gimnazija,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje jedna   godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

2. Ispostava Ivanec

Stručni referent za poslove pisarnice  - 1  izvršitelj na neodređeno vrijeme

            Stručni uvjeti:  - SSS upravne ili ekonomske  struke ili gimnazija,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

10.11.2016.

OBAVIJEST O TESTIRANJU
ZA POSTUPAK PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU
U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Naziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu javnog natječaja Ureda
državne uprave u Varaždinskoj županiji

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj  92/16 od 14. listopada 2016. godine.

            Sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“,  br. 74/10, 142/11 i 53/12) kandidati prijavljeni za radno mjesto:
„upravni referent za društvene djelatnosti“ u Ispostavi Ludbreg

a ispunjavaju formalne uvjete natječaja

o b a v j e š t a v a j u    s e

da će se testiranje održati dana  17. studenog  2016. godine (četvrtak), s početkom u 8,00 sati, u zgradi Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji u Varaždinu,  Stanka Vraza 4 (vodotoranj) X kat.

Obavijest o testiranju

Dodatni podaci o javnom natječaju

31.10.2016.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine broj 90/2011, ., 83/2013., 143/2013. i OUSRH 13/2014)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registara sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

14.10.2016.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim  službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 2.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine"  br. 74/10, 142/11 i 53/12) i temeljem suglasnosti Ministarstva uprave, KLASA: 112-01/16-01/408, URBROJ: 515-04-01-02/3-16-2 od 26. rujna 2016. godine, Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

1.        Ispostava Ludbreg

Upravni referent za društvene djelatnosti - 1  izvršitelj na neodređeno vrijeme

            Stručni uvjeti:  - SSS upravne, ekonomske  struke ili gimnazija,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

14.09.2016.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi  i Odluke  o provedbi postupka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave telekomunikacijskih usluga

Upute za izradu ponude
Troškovnik i prilozi uz ponudu

02.09.2016.

E V I D E N C I J A

ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODOSNO RADNICIMA NA NEODREĐEO NEPUNO RADNO VRIJEME U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA VARAŽDISKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD. 2016/2017

ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODOSNO RADNICIMA NA NEODREĐEO NEPUNO RADNO VRIJEME U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA VARAŽDISKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD. 2016/2017

01.08.2016.

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2015. godine donijela
Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u

nedjelju 11. rujna 2016. godine.

Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u

subotu 10. rujna 2016. i nedjelju 11. rujna 2016. godine.

više ...

Obrasci:
Zahtjev za aktivnu registraciju
Odustanak od aktivne registracije
Zahtjev za prethodnu registraciju
Odustanak od prethodne registracije
Zahtjev za privremeni upis
Odustanak od privremenog upisa
Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije
Zahtjev za promjenu mjesta privremenog upisa
Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta
Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije

Zahtjev za uvid u Registar birača (čl.26. Zakona o Registru birača)
Zahtjev za izdavanje podataka iz Registar birača (čl.25.st.2. Zakona o Registru birača)
Izjava o povjerljivosti (čl.25.st.2. Zakona o Registru birača)

NAPOMENA
Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u ovoj Službi.
Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora, da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Na dan održavanja izbora birači se ne mogu se izjašnjavati o nacionalnoj pripadnosti.

Navedeni zahtjevi se podnose
- radnim danom u vremenu od 7:15 do 14:30 sati,
- u subotu 27. kolovoza 2016. godine u vremenu od 8:00 do 14:00 sati,
- i zaključno u srijedu 31. kolovoza 2016. godine od 7:15 do 16:00 sati,

i to:
1. u sjedištu Službe za opću upravu u Varaždinu, Stanka Vraza 4/II soba 205, tel: 394-245, 394-219; 394-103; e-mail: popisi.biraca@uduvz.hr; opca.uprava@uduvz.hr; opca.irena@uduvz.hr
2. u Ispostavi Ludbreg u Ludbregu, Trg Svetog Trojstva 14/I soba 19, tel: 306-401, e-mail: popis.biraca.lu@uduvz.hr,
3. u Ispostavi Novi Marof u Novom Marofu,Trg hrvatske državnosti 1, tel: 611-384, 613-533, e-mail: popis.biraca.nm@uduvz.hr,
4. u Ispostavi Ivanec u Ivancu, Đure Arnolda 11/I, soba 22, tel: 781-102, e-mail: popis.biraca.iv@uduvz.hr

30.06.2016.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i OUSRH 13/2014)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

31.05.2016.

Na temelju članka 77, stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011 i 12/2013) te članka 10. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i 85/2015), kao i odredbi Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/2015) 
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.

27.05.2016.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj 144/12), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

R J E Š E N J E

o zaključivanju popisa birača

25.05.2016.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

u postupku nabave za opskrbu prirodnim plinom evidencijski broj: EBN-1/2016

( dopuštenost e-ponude u skladu s člankom 27. Uredbe o načinu izrade i postupanje s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama)

Dokumentacija za izradu ponude

Troškovnik

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

28.04.2016.

OBJAVA BIRAČIMA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki od 7. travnja 2016. godine koja stupa na snagu 28.04.2016. godine raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Trnovec Bartolovečki. Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 5. lipnja 2016. godine

14.04.2016.

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2016. godinu (članak 12. a Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) izvršna je s danom 11. travnja 2016. godine.

04.04.2016.

Na temelju članka 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 154/2011 i 17/2012) i članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/2015), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

Izmjenu godišnjeg plana rada za 2016. godinu

04.04.2016.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013) i članka 8. Pravilnika o središnjem katalogu službenih dokumenata RH (Narodne novine br. 83/2014) Ured državne uprave u varaždinskoj županiji objavljuje

PRORAČUN UREDA ZA 2016. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

04.04.2016.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka USRH 13/14), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

04.04.2016.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i OUSRH 13/2014), Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

04.04.2016.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi i Odluke o provedbi postupka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE

1. Informatičkih potrepština
- Dokumentacija za izradu ponude
- Troškovnik

2. Zaštićenih obrazaca
- Dokumentacija za izradu ponude
- Troškovnik

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

24.03.2016.

LISTA PRVENSTVA

za stambeno zbrinjavanje za 2016. godinu izvršna je s danom 11. travnja 2016. godine.

 

11.03.2016.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj 144/12), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

R J E Š E N J E

o zaključivanju popisa birača za prijevremene izbore za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Cestica te njegovog zamjenika

07.03.2016.

Temeljem odredaba Zakona o sustavu državne uprave, Zakona o pravu na pristup informacijama i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti, Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje
PROCEDURU NAPLATE POTRAŽIVANJA

18.02.2016.

Objava biračima-prijevremeni izbori za članove općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Cestica - nedjelja 20.ožujka 2016. godine

05.02.2016.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/2013 i 85/2015) i članka 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/2015,93/2015 i 135/2015) objavljujemo FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015. godinu

14.01.2016.

OBAVIJEST
PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

13.01.2016.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine ,broj 25/2013 i 85/2015) i članka 8. Pravilnika o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine , broj 83/2014 i 124/15)

Godišnji plan rada za 2016. godinu donosi predstojnica Ureda.

13.01.2016.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i OUSRH 13/2014)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
10.12.2015.

Obavijesti o testiranju za postupak prijma u državnu službu u Ured državne uprave u varaždinskoj županiji

Dodatni podaci javnom natječaju

4.12.2015.

Plan prijma za stručno osposobljavanje

Javni poziv za stručno usavršavanje

4.12.2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i OUSRH 13/2014),a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi:
Izmjenu plana nabave za 2015. godinu

7.11.2015.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i OUSRH 13/2014)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:
Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Dodatak Registru sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
05.11.2015.

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Varaždin, Stanka Vraza 4, objavljuje

ISPRAVAK

dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljenog u Narodnim novinama broj 114 od 21. listopada 2015.  godine

 U tekstu javnog natječaja mijenja se naziv radnog mjesta 2. Ispostava Novi Marof tako da umjesto: „Samostalni upravni referent za gospodarstvo“ treba stajati: „Samostalni upravni referent za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove“

Ostali tekst javnog natječaja ostaje nepromijenjen.

Ispravak javnog natječaja bit će objavljen na web-stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), na web-stranici  Ministarstva uprave,  (www.uprava.hr) i web-stranici Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji  (www.uduvz.hr).

Prijave na javni natječaj mogu se podnositi od objave ovog ispravka u Narodnim novinama, a rok za podnošenje je 8 dana od objave ispravka.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

30.10.2015.

Objava biračima- Rješenje o zaključivanju popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora Grada Ludbrega

30.10.2015.

Objava biračima- Rješenje o zaključivanju popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora Općine Vidovec

26.10.2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13 i Odluka USRH 13/14), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, d o n o s i

Izmjenu plana nabave za 2015. godinu

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013 i 85/2015) i članka 8. Pravilnika o središnjem katalogu službenih dokumenata RH (Narodne novine broj 83/2014) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu

Privremeno financiranje u I. tromjesječju 2016. godine

21.10.2015.

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

14.10.2015.

Objava biračima - izbor za članove mjesnih odbora na području općine Vidovec

Dan provedbe izbora je nedjelja 8. studenoga 2015. godine

12.10.2015.

Objava biračima - izbor za članove mjesnih odbora na području grada Ludbrega

Dan provedbe izbora je nedjelja 8. studenoga 2015. godine

07.10.2015.

OBJAVA BIRAČIMA
Obrasci:
Odustanak od aktivne registracije
Odustanak od prethodne registracije
Odustanak od privremenog upisa
Zahtjev za aktivnu registraciju
Zahtjev za prethodnu registraciju
Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta
Zahtjev za privremeni upis
Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije
Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije
Zahtjev za promjenu mjesta privremenog upisa

NAPOMENA:
       Pozivaju se birači da izvrše pregled,dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u ovoj Službi.
Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora, da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Na dan održavanja izbora birači se ne mogu se izjašnjavati o nacionalnoj pripadnosti.
Navedeni zahtjevi podnose se
- radnim danom (ponedjaljak - petak) u vremenu od 7:15 do 14:30 sati,
- u subotu 24. listopada 2015.godine u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, 
- u srijedu 28. listopada 2015.godine od 7:15 do 16:00 sati,
i to u:  
1. Sjedištu Službe za opću upravu u Varaždinu, Stanka Vraza 4, II. kat, soba 205, tel: 042/394-245, 042/394-219; 042/394-103;  e-mail: popisi.biraca@uduvz.hr;  opca.uprava@uduvz.hr
2. Ispostavi Ludbreg u Ludbregu, Trg Svetog Trojstva 14, soba 19, tel: 042/306-401, e-mail: popis.biraca.lu@uduvz.hr,
3. Ispostavi Novi Marof u Novom Marofu,Trg hrvatske državnosti 1, tel: 042/611-384, 042/613-533, e-mail: popis.biraca.nm@uduvz.hr,
4. Ispostavi Ivanec u Ivancu, Đure Arnolda 11, soba 22, tel: 042/781-102, e-mail: popis.biraca.iv@uduvz.hr.

02.10.2015.

Podatci o štrajku u srednjim školama te učeničkim domovima u Varaždinskoj županiji

do 10 sati
do 15 sati

01.10.2015.

Podatci o štrajku u srednjim školama te učeničkim domovima u Varaždinskoj županiji

do 10 sati
do 15 sati

30.09.2015.

Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Varaždinskoj županiji

do 10 sati:
Osnovne škole
Srednje škole i učenički domovi

do 15 sati:
Osnovne škole
Srednje škole i učenički domovi

29.09.2015.

Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Varaždinskoj županiji

do 10 sati:
Osnovne škole
Srednje škole i učenički domovi

do 15 sati:
Osnovne škole
Srednje škole i učenički domovi

28.09.2015.

Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Varaždinskoj županiji

do 10 sati:
Osnovne škole
Srednje škole i učenički domovi

do 15 sati:
Osnovne škole
Srednje škole i učenički domovi

25.09.2015.

Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Varaždinskoj županiji

do 10 sati:
Osnovne škole
Srednje škole i učenički domovi

do 15 sati:
Osnovne škole
Srednje škole i učenički domovi

18.09.2015.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi i Odluke o provedbi postupka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti, Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

u postupku nabave telekomunikacijskih usluga

Upute za izradu ponude

Prilozi 1-7

17.07.2015.

E V I D E N C I J A

ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODOSNO RADNICIMA NA NEODREĐEO NEPUNO RADNO VRIJEME U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA VARAŽDISKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD. 2015/2016

ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODOSNO RADNICIMA NA NEODREĐEO NEPUNO RADNO VRIJEME U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA VARAŽDISKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD. 2015/2016

09.07.2015.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi  i Odluke  o provedbi postupka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave poštanskih usluga

Dokumentacija za izradu ponude
Troškovnik

30.06.2015.

 

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i OUSRH 13/2014)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Dodatak Registru sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

24.06.2015.

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj  47/15 od 28. travnja  2015. godine.
Sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“,  br. 74/10, 142/11 i 53/12) kandidati prijavljeni za radno mjesta:

 1. računovodstveni referent-financijski knjigovođa  u Službi za zajedničke poslove,
 2. viši upravni referent za stambeno zbrinjavanje, izbjeglice, prognanike, povratnike, poljoprivredu i šumarstvo u Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
24.06.2015.

DODATNI PODACI JAVNOM NATJEČAJU

za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme (izvanredni prijam)

02.06.2015.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj 144/12), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

RJEŠENJE

o zaključivanju popisa birača

29.05.2015.

Na temelju članka 77, stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011 i 12/2013) te članka 10. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013), kao i odredbi Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ( Narodne novine, broj 141/2006)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.

22.05.2015.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj 144/12), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

RJEŠENJE

o zaključivanju popisa birača

15.05.2015.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj 144/12), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

RJEŠENJE

o zaključivanju popisa birača

08.05.2015.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

u postupku nabave za opskrbu prirodnim plinom

Dokumentacija za izradu ponude

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

07.05.2015.

OBJAVA BIRAČIMA

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Ilija. Odluka će biti objavljena u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", a stupa na snagu 30.travnja 2015. godine

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 7. lipnja 2015. godine

06.05.2015.

LISTA PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2015. godinu (članak 12. a Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15)
izvršna je s danom 18. travnja 2015. godine.

30.05.2015.

OBJAVA BIRAČIMA

vlada Republike hrvatske je dana 23. travnja 2015. godine donijela odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Za dan provedbe izbora određena je
nedjelja 31. svibnja 2015. godine

...detaljnije za birače na području Varaždinske županiji

28.04.2015.

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

21.04.2015.

Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine raspisalo je izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina

OBJAVA BIRAČIMA

za dan provedbe izbora određena je
nedjelja, 31. svibnja 2015. godine

17.04.2015.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine raspisalo izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave

OBJAVA BIRAČIMA

za dan provedbe izbora određena je
nedjelja, 24. svibnja 2015. godine

31.03.2015.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i OUSRH 13/2014)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

27.03.2015.

LISTA  PRVENSTVA

za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi
darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće
na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2015. godinu
(članak 12. a Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13, 76/14, 147/14, 18/15) izvršna je s danom 18. travnja 2015.godine

20.03.2015.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave poštanskih usluga

Dokumentacija za izradu ponude
Troškovnik

20.03.2015.

JAVNA NABAVA

Ispravak Dokumentacije za izradu ponude za nabavu potrošnog materijala za informatičku i uredsku opremu (rok za dostavu ponude).

18.03.2015.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave zaštićenih službenih obrazaca

Dokumentacija za izradu ponude
Troškovnik

18.03.2015.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave potrošnog materijala za informatičku i uredsku opremu

Dokumentacija za izradu ponude
Troškovnik

18.03.2015.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/2013) i članka 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/2015) objavljujemo:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

13.03.2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13 i Odluka USRH 13/14), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, d o n o s i

IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

13.03.2015.

Izbor za gradonačelnika Grada Novog Marofa - drugi krug

Rješenje o zaključivanju popisa birača

27.02.2015.

Izbor za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Novog Marofa

Rješenje o zaključivanju popisa birača

10.02.2015.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013) i članka 8. Pravilnika o središnjem katalogu službenih dokumenata RH (Narodne novine br. 83/2014) Ured državne uprave u varaždinskoj županiji objavljuje

PRORAČUN UREDA ZA 2015. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

10.02.2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13 i Odluka USRH 13/14), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, d o n o s i

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

10.02.2015.

Skladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka USRH) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

Izjave o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi

06.02.2015.

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine" broj 144/12), donosi

OBJAVU BIRAČIMA

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. veljače 2015. godine koja stupa na snagu istog dana raspisani su izbori za članove Gradskog viječa i gradonačelnika Grada Novog Marofa te njegova dva zamjenika.

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja 8. ožujka 2015. godine

09.01.2015.

OBAVIJEST
PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

08.01.2015.

Na temelju članka 21. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne novine" br. 40/12, 51/12 i 90/13) način planiranja poslova Ureda vrši se utvrđivanjem godišnjeg plana rada. Godišnji plan rada za 2015. godinu donosi predstojnica Ureda.

31.12.2014.

POZIV NA TESTIRANJE

            Sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“,  br. 74/10, 142/11 i 53/12) kandidati prijavljeni za radno mjesta:

 1. „samostalni upravni referent za gospodarstvo“ u Ispostavi Ludbreg Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji
31.12.2014.

DODATNI PODACI JAVNOM NATJEČAJU

za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme (izvanredni prijam)

1.  Ispostava Ludbreg
           
            Samostalni upravni referent za gospodarstvo -1  izvršitelj

24.12.2014.

POPIS LOKACIJA ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA 28. PROSINCA 2014. GODINE

16.11.2014.

OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

Za dan održavanja izbora određen je

nedjelja 28.prosinca 2014. godine.

Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

10.11.2014.

Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ("Narodne novine", broj 100/11), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji za 2014. godinu, KLASA: 112-01/14-01/14, URBROJ: 2186-01-14-5 od 20. listopada 2014. godine, Ured državne u Varaždinskoj županiji raspisuje
JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

05.11.2014.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim  službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13 i 38/13) te članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine"  br. 74/10, 142/11 i 53/12), a sukladno Mišljenju Ministarstva uprave, KLASA: 112-01/13-01/1080, URBROJ: 515-04-01-02/2-14-2 od 10. siječnja 2014. godine,  Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Ispostava Ludbreg:

Samostalni upravni referent za gospodarstvo - 1  izvršitelj
29.10.2014.

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 131-01/14-01/179, URBROJ: 515-01-01-01/4-14-2 od 13. listopada 2014. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/14-01/155, URBROJ: 513-05-01-14-2 od 7. listopada 2014. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI ZA 2014. GODINU

21.10.2014.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

25.07.2014.

EVIDENCIJA
iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama Varaždinske županije za šk.god. 2014./2015.

15.07.2014.

DODATNI PODACI OGLASU

KOMISIJA ZA PRIJAM

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

11.07.2014.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje
dokumentaciju za dostavu ponude u postupku nabave električne energije

Dokumentacija za izradu ponude

Troškovnik

30.06.2014.

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

18.06.2014.

NATJEČAJ

za upis učenika u I. razred srenjih škola na području Varaždinske županije,
za šk.god. 2014./2015.

02.06.2014.

OBAVIJEST

Radi osiguravanja pristupa informacijama za službenicu za informiranje u Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji, određuje se Gordana Novosel, diplomirana pravnica,  na radnom mjestu voditeljice Odjela za pravne i opće poslove Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, tel. 042/394-124, fax: 042/394-215, e-mail adresa: pravna@uduvz.hr.

21.05.2014.

OBAVIJEST

o testiranju za postupak prijama u državnu službu u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

DODATNI PODACI JAVNOM NATJEČAJU

14.05.2014.

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće
na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2014. godinu
(članak 12. a Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13)
izvršna je s danom 9. svibnja 2014. godine.

30.04.2014.

LISTA  PRVENSTVA

za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi
darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće
na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2014. godinu
(članak 12. a Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13)

18.04.2014.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave poštanskih usluga

Dokumentacija za izradu ponude

Troškovnik

16.04.2014.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave zaštićenih obrazaca

Dokumentacija za izradu ponude

Troškovnik

15.04.2014.

JAVNA NABAVA
NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM
Ovim putem objavljujemo novu verziju dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javna nabave prirodnog plina pod brojem objave 2014/S 002-0018925.
Izmjena dokumentacije se sastoji samo u korekciji formule za izračun ukupne vrijednosti u “Troškovniku”. Kod izrade ponude molimo koristite korigirani “Troškovnik”.

S poštovanjem,

Odgovorne osobe naručitelja
UDU Varaždinske županije

09.04.2014.

Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2014. godine
donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača (,,Narodne novine", broj
144/12) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji daje

OBJAVU BIRAČIMA

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. više...

09.04.2014.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM

Dokumentacija za nadmetanje

09.04.2014.

Skladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka USRH) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

Izjave o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi

08.04.2014.

Temeljem odredaba Zakona o sustavu državne uprave, Zakona o javnoj nabavi i Zakona o proračunu, Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

PROCEDURE U POSTUPKU NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA

Odluka o provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Procedura stvaranja obveza za koju se provodi postupak javne nabave

Procedura stvaranja obveza za koje se ne provodi postupak javne nabave

Procedura zaprimanja, provjere računa te plaćanja po računima

08.04.2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 143/13), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

07.04.2014.

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

01.04.2014.

IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 2014.

Glasovanje državljana drugih država članica EU

Obrasci:
- Zahtjev za aktivnu registraciju
- Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta
- Zahtjev za prethodnu registraciju
- Zahtjev za privremeni upis
- Odustanak od aktivne registracije
- Odustanak od prethodne registracije
- Odustanak od privremenog upisa

24.03.2014.

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 18. ožujka 2014. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave, a objavljena je u "Narodnim novinama", broj 36/14 od 21. ožujka 2014. godine.

Za dan održavanja izbora određena je

nedjelja, 25. svibnja 2014. godine

više...

11.03.2014.

Poštovani građani,

Obavještavamo vas da je Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, Nehruov trg 38, ovlaštena za pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.
Na području Varaždinske županije ovlašteni pružatelj u ime Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana je BILJANA ČAMOVSKI, dipl.iur. iz Varaždina, Stanka Vraza 19.

14.02.2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

PLAN NABAVE ZA 2014.GODINU

09.01.2014.

Na temelju članka 21. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne
novine" br. 40/12, 51/12 i 90/13) način planiranja poslova Ureda vrši se utvrđivanjem godišnjeg plana rada. Godišnji plan rada za 2014. godinu donosi predstojnica Ureda.

10.05.2013. JAVNI POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
10.05.2013.

OBJAVA PLANA PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI ZA 2013. GODINU

06.03.2013.

OBJAVA

IZMJENE KONSOLIDIRANOG PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

05.02.2013.

ODLUKA

o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje stvarivanja prava na pristup informacijama (službenika za informiranje)

05.02.2013.

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11) po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi:

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

KONSOLIDIRANI PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

KONSOLIDIRANI PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi objavljujemo Izjave o nepostojanju sukoba interesa.

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove