REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Radi osiguranja pristupa informacijama, u Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji određena je službenica

Gordana Novosel, dipl.iur.
voditeljica Odjela za pravne i opće poslove
tel: 042/394-106
fax: 042/211-722
e-mail: pravna1@uduvz.hr

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Detaljnije o postupku za pristup informacijama i potrebne obrasce možete naći na službenim stranicama Povjerenika za informiranje.

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

- Izvješće za 2015. godinu [ .pdf ]

- Izvješće za 2016. godinu [ .pdf ]

- Izvješće za 2017. godinu [ .pdf .csv ]

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove