REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI


Obrasci


Na ovoj stranici nalaze se obrasci koji su potrebni prilikom podnoenja zahtjeva za pojedine vrste dokumenata koje izdaje nadležni ured državne uprave. Svi objavljeni obrasci su u MS Word (.doc) ili u .pdf formatu.

Gospodarstvo i stambeno zbrinjavanje

Društvene djelatnosti - Registar udruga sindikata i poslodavaca - Sport i kultura - zdravstvena zaštita i socijalna skrb - hrvatski branitelji Domovinskog rata - Besplatna pravna pomoć - Popisi birača

 

Društvene djelatnosti

Zahtjev za upis u drugu školu

Zahtjev za izdavanje potvrde o činjenici života

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za dječji vrtić

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZA POČETAK RADA DJEČJEG VRTIĆA U PROMIJENJENIM UVJETIMA

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZA POČETAK RADA I OSTVARIVANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika:
  Obrazac 1. - Mišljenje stručnog povjerenstva ureda o primjerenom programu obrazovanja djeteta/učenika
  Obrazac 2. - Odluka o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva Ureda
  Obrazac 3. - Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole prije upisa u 1. razred osnovne škole
  Obrazac 4.a - Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole o psihofizičkom stanju djeteta (za osnovnu školu)
  Obrazac 4.b - Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole o psihofizičkom stanju djeteta (za srednju školu)
  Obrazac 5. - Mišljenje o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u 1. razred osnovne škole
  Obrazac 6. - Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika
  Obrazac 7. - Mišljenje Stručnog povjerenstva Ureda o psihofizičkom stanju djeteta/učenika
  Obrazac 8.a - Mišljenje Stručnog povjerenstva škole o djetetu/učeniku koji ne zna ili nedovljno zna hrvatski jezik (za osnovnu školu)
  Obrazac 8.b - Mišljenje Nastavničkog vijeća o učeniku koji ne zna ili nedovljno zna hrvatski jezik (za srednju školu)
  Obrazac 9. - Mišljenje Stručnog povjerenstva Ureda o djetetu/učeniku koji ne zna ili nedovljno zna hrvatski jezik
  Obrazac 10. - Potvrda o završenome programu pripremne nastave hrvatskoga jezika
   
Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici:
  Obrazac 1 - Zahtjev za uključivanje pomoćnika u nastavi / stručnoga komunikacijskog posrednika
  Obrazac 2 - Prijedlog stručnog povjerenstva ureda o funkcionalnim sposobnostima učenika i potrebi uključivanja/neuključivanja pomoćnika u nastavi / stručnoga komunikacijskog posrednika
  Obrazac 3 - Zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti
  Obrazac 4 - Dnevnik rada

 

Registar udruga sindikata i poslodavaca

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

 

Sport i kultura

Obrazac broj 1 - Prijava za upis u Registar športskih djelatnosti

Obrazac broj 2 - Zahtjev za upis fizičke osobe u Registar športskih djelatnosti

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu

Obrazac 1 - Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Obrazac 2 - Trogodišnji program rada
Obrazac 3 - Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
Obrazac 4 - Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
Obrazac 5 - Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
Obrazac 6 - Plan provođenja humanitarne akcije
Obrazac 7 - Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
Obrazac 8 - Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Hrvatski branitelji Domovinskog rata

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI
Zahtjev za priznavanje statusa MVI
Zahtjev za priznavanje statusa stradalog pirotehničara
Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog /nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Zahtjev za priznavanje statusa člana umrlog HRVI iz Domovinskog rata
Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog pirotehničara
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć - obrazac 2 JNP
JNP - obrazac 3 - izjava o sastavu kućanstva
JNP - obrazac 4 - izjava o imovini i dohotku
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nezaposlene-obrazac 1
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene - obrazac 2
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene - obrazac 3
Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike
Zahtjev za priznavanje prava na besplatni topli obrok
Zahtjev za pokop hrvatskog branitelja uz vojne počasti

Besplatna pravna pomoć

Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć

Obrazac izričite pisane suglasnosti

Registar birača

Zahtjev za aktivnu registraciju
Odustanak od aktivne registracije
Zahtjev za prethodnu registraciju
Odustanak od prethodne registracije
Zahtjev za privremeni upis
Odustanak od privremenog upisa
Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije
Zahtjev za promjenu mjesta privremenog upisa
Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta
Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije

Zahtjev za uvid u Registar birača (čl.26. Zakona o Registru birača)
Zahtjev za izdavanje podataka iz Registar birača (čl.25.st.2. Zakona o Registru birača)
Izjava o povjerljivosti (čl.25.st.2. Zakona o Registru birača)

OBRASCI - glasovanje državljana drugih država članica EU
OBRAZAC 1 Zahtjev za upis u Registar birača - LOKALNI IZBORI - EU državljani
OBRAZAC 2 Izjava EU državljani - LOKALNI IZBORI

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove