REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI


SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU - Vrazova 4


SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU:
tel: 042/394-121
fax: 042/210-157
E-mail: opca.uprava@uduvz.hr                              

 

VODITELJICA SLUŽBE: DRAGICA ĐULA, dipl.oecc.
tel: 042/394-219
tel: 042/394-280
E-mail: opca.uprava.voditelj@uduvz.hr , udruge@uduvz.hr                              

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda. Unutar Službe su ustrojena 2 Odjela:

  1. Odjel za matičarstvo i osobna stanja građana
  2. Odjel za opću upravu, udruge i popis birača.

Odjel za matičarstvo i osobna stanja građana 


VODITELJ ODJELA: (nije raspoređen)
tel: 042/394-233
fax: 042/210-157

U Odjelu za matičarstvo i osobna stanja građana obavljaju se stručni, neupravni i upravni poslovi koji se odnose na vođenje postupka, te:
- donošenje rješenja o promjeni osobnog imena (imena i/ili prezimena) temeljem i u skladu s odredbama Zakona o osobnom imenu („Narodne novine“, broj 69/92)
- donošenje rješenja iz područja osobnih stanja građana ukoliko činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti ili drugi podaci nisu u državne matice upisani u zakonskom roku temeljem i u skladu s odredbama Zakona o državnim maticama („Narodne novine“,  broj 96/93) i Naputka za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih („Narodne novine“, broj 26/08) i to:
a) donošenje rješenja o temeljnim upisima u državne matice
- činjenice rođenja u državnu maticu rođenih
- činjenice smrti u državnu maticu umrlih
b) donošenje rješenja o ispravku podataka temeljnog ili naknadnog upisa u državnim maticama
c) donošenje rješenja o dopuni podataka u državnim maticama
d) donošenje rješenja o poništenju temeljnog upisa u državnoj matici
e) donošenje rješenja o temeljnim upisima činjenica rođenja nastalih u inozemstvu ako se izvadak iz državne matice inozemnog tijela ne može pribaviti na način propisan Zakonom o državnim maticama.

U okviru Odjela kao zasebne unutarnje ustrojstvene jedinice za obavljanje matičarskih poslova ustrojeni su:
1. Matični ured Varaždin
2. Matični ured Cestica
3. Matični ured Petrijanec
4. Matični ured Turčin

Za obavljanje matičarskih poslova za pripadajuća matična područja matičnih ureda određeni su uredovni dani i to:

  1. Matični ured Varaždin; matično područje Bartolovec u Trnovcu
  2. Matični ured Petrijanec, matično područje Vinica u Vinici.

U matičnim uredima i pripadajućim matičnim područjima za koje su određeni uredovni dani obavljaju se matičarski poslovi temeljem i u skladu s odredbama Zakona o državnim maticama („Narodne novine“, broj 96/93), Naputka za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih („Narodne novine“, broj 26/08) i provedbenim propisima istog, te Obiteljskog zakona („Narodne novine“, broj 116/03, 17/04 i 136/04) i to:
- temeljni upisi činjenica rođenja u maticu rođenih
- sklapanje braka i temeljni upisi činjenica sklapanja braka u maticu vjenčanih
- temeljni upisi činjenice smrti u maticu umrlih
- temeljni upis činjenica nastalih u inozemstvu
- upis u knjigu državljana
- izdavanje javnih isprava:
1. izvadaka i potvrda iz državnih matica
2. izdavanje domovnica iz knjige državljana.

RADNO VRIJEME I UREDOVNO VRIJEME MATIČNIH UREDA

naziv i sjedište mu

matična područja

telefon i fax

radno vrijeme
uredovno vrijeme

VARAŽDIN
Stanka Vraza 4/V

Voditelj: Zlatko Oreški
tel:  042/394-294
fax: 042/394-238

 

1. Varaždin
2. Vidovec
3. Jalžabet

tel
042/394-294
042/394-239
042/394-114
042/394-244
042/394-202
042/394-288
fax
042/394-238

RD 7-15

URD 7,15-14,30
svaki dan

 

 

4. Bartolovec
Trnovec
Bartolovečka 76

tel i fax
042/657-106

RD 7-15
URD 7,15-14,30
Sri, Pet

TURČIN
Kolodvorska bb

1. Turčin
2. Sveti Ilija

tel i fax
042/651-105

RD 7-15

URD 7,15-14,30
Ut, Sri, Čet

CESTICA
Dravska bb

1. Cestica

tef i fax
042/724-245

RD 7-15

URD 7,15-14,30
Pon, Ut, Pet

PETRIJANEC
Vladimira Nazora 106

1. Petrijanec

tel i fax
042/714-262

RD  7-15
URD 7,15-14,30
svaki dan

 

2. Vinica
Marčan, Vinička 5

tel i fax
042/722-121

RD 7-15
URD 7,15-14,30
Uto, Čet


Obrasci u DOC i PDF formatu (kliknite desnom tipkom miša na sliku i izaberite 'Save target as')
OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ISPRAVA
- Obrazac 1- Zahtjev za izdavanje isprave iz državne matice rođenih WORD PDF
- Obrazac 2 - Zahtjev za izdavanje isprave iz državne matice vjenčanih WORD PDF
- Obrazac 3 - Zahtjev za izdavanje isprave iz državne matice umrlih WORD PDF
- Obrazac 4 - Zahtjev za izdavanje domovnice WORD PDF
- Obrazac 5 - Zamolba za upis u knjigu državljana WORD PDF
- Obrazac 6 - Zamolba za temeljni upis u maticu WORD PDF
- Zahtjev za promjenu osobnog imena   PDF
- Zahtjev za promjenu osobnog imena maloljetnog djeteta   PDF
Obrasce Ministarstva uprave u PDF formatu možete skinuti ovdje .

 

 Odjel za opću upravu, udruge i popis birača


VODITELJ ODJELA: nije popunjeno
tel: 042/394-219
fax: 042/311-608
E-mail: udruge@uduvz.hr

U Odjelu za opću upravu, udruge i popise birača obavljaju se upravni i neupravni, te stručni poslovi koji se odnose na:
- vođenje postupaka i donošenje rješenja o
a) upisu udruga u Registar udruga RH
b) upisu promjena u Registar udruga RH
c) likvidacije udruga
- provedba inspekcijskog nadzora, a temeljem i u skladu s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01 i 11/02)
- vođenje službenog očevidnika Registar udruga RH
- izdavanje izvadaka i potvrda o podacima iz očevidnika Registra udruga RH, temeljem i u skladu sa Pravilnikom o obrascima i načinu vođenja Registra udruga RH  i Registra stranih udruga u RH („Narodne novine“, broj 11/02)
- vođenje popisa birača (ažuriranje podataka) i poduzimanje radnji glede popisa birača vezanih za provedbu izbora temeljem i u skladu s odredbama Zakona o popisima birača („Narodne novine“, broj 19/07).

Obrasci u DOC i PDF formatu (kliknite desnom tipkom miša na sliku i izaberite 'Save target as')

Link na stranice Ministarstva uprave - najnovije verzije obrazaca:

Udruge, političke stranke, strane udruge, fundacije, zaklade, vjerske zajednice, vijeća i predstavnici nacionalnih majina, predstavništva stranih fundacija i zaklada

 

OBRASCI ZAHTJEVA ZA UDRUGE I POPIS BIRAČA
- Obrazac 1- Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske WORD PDF
- Obrazac 2.1 - Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge WORD PDF
- Obrazac 2.2 - Osobe ovlaštene za zastupanje udruge WORD PDF
- Obrazac 3 - Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske WORD PDF
- Obrazac 4 - Zahtjev za upis, dopunu, ispravak ili brisanje iz popisa birača WORD PDF
- Obrazac 5 - Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u popis birača radi glasovanja izvan mjesta prebivališta (državni referendum)   PDF
Obrasce Ministarstva uprave u PDF formatu možete skinuti ovdje .
©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove